Power Advisory

POWER INTERRUPTION

Central Negros Electric Cooperative, Inc. informs its consumers that, maintenance activities will be conducted on

BROWNOUT SA DOMINGO

Ang mga masunod nga lugar ang wala sang kuryente sa Domingo, Septembre 9 bangud sang